Sheng Zhen Meditations
in Motion and Stillness

 

Sheng Zhen Meditationer i rörelse och stillhet

Låt kroppen mår bra
Få en lugn sinnesstäming
Öppna hjärtat

Privata lektioner

Sheng Zhen Awakening the Soul
Sheng Zhen Healing Gong (steg 1 och steg 2)
Sheng Zhen Heaven Nature Gong
Sheng Zhen Heart Spirit As One
Sheng Zhen Releasing the Heart
Sheng Zhen Union of Three Hearts

Pris enligt överenskommelse.

Li Jun Feng

Master Li Jun Feng är ledare för International Sheng Zhen Society Foundation and dess främsta lärare. Det är hans kärlek, hängivenhet och engagemang för Shen Zhen Meditations, hans gedigna förankring i kinesisk tradition, filosofi och medicin samt hans mästerliga förmåga att göra rörelserna, som inspirerar människor över hela världen att utöva Sheng Zhen Meditationer i rörelse och stillhet.
https://shengzhen.org/

Li Jing

Master Li Jing är dotter till Master Li Jun Feng. Li Jing bor i Tyskland och ger kurser över hela världen. Hon har givit  bl a många kurser i Sverige. Li Jing har också medverkat i svensk TV, då hon ledde UR's utbildningsprogram i Tai Chi. Li Jing doktorerar vid Örebros Universitet i ämnet hälsovetenskap. Forskningen syftar till att klarlägga hur Sheng Zhen Qigong och Meditationer kan påverka fysiska och psykiska välbefinnandet.  http://www.lijing.org/

Sheng Zhen Society Stockholm

inbjuder och hjälper människor att lära och träna olika former av Sheng Zhen Meditationer i rörelse och stillhet. Föreningen bildades år 2001 av Master Li Jun Feng tillsammans med några personer från Stockholm som deltog i första Teacher Training i Berlin. Föreningens syfte är att ge möjlighet till människor att träffas och träna tillsammans, samt öka kunskap om förståelse för Sheng Zhen Meditationer.  http://www.szstockholm.se/

Sheng Zhen Society Stockholm brukar träffas första måndag varje månad i dess lokaler i centrala Stockholm, NBV, Klara Södra Kyrkogata 20, kl 18-19.30. Avgift: medlem 100 kr, ej medlem 150 kr. Kontaktperson Göran Målquist, 073-406 62 33. Medlemsavgift är 150 för år 2019, inbetalas  till pg 28 72 92 - 7.